Czy prawo autorskie jest egzekwowane zawsze?

Dodano: 19.11.2013

Każdy twór umysłowy, który ma indywidualne cechy i autora musi pozostawać pod ochroną prawa autorskiego. Daje to pewność, że projekt, niespotykane rozwiązanie i twórcze działanie nie zostaną skopiowane. Są jednak sytuacje, gdy prawo autorskie nie jest używane. Kiedy tak się dzieje? Czy są wyjątki?

Zgodnie z ustawą o prawie autorskich chronione są utwory, które posiadają znamiona twórczego działania, ingerencji ludzkiej myśli, wykorzystanie idei, planowanych rozwiązań i innowacyjnych technik.

Są jednak przypadki, kiedy zastosowanie ustawy o prawie autorskim nie jest stosowne i ważne. Chodzi przede wszystkim o dokumenty urzędowe, pisma skarbowe, wnioski i formularze oraz przepisy i kodeksy prawne, które służą obywatelom w celach edukacyjnych lub informacyjnych.

W podobny sposób traktować należy niewielkie wzmianki prasowe, które mówią o istotnych wydarzeniach. Są krótkie, treściwe i nie zawierają oceny całego zajścia. Przedstawiają nowinę, bez szerszej analizy i dochodzenia.

red. Justyna Błahut
eprawny.biz