Kiedy nie można powołać się nie prawo autorskie?

Dodano: 06.03.2014

Każdy utwór intelektualny, który ma niepowtarzalne cechy i autora powinien być obejmowany prawem autorskim. Daje to gwarancję, że idea, innowacyjne rozwiązanie i twórcza praca nie będą powielane. Są jednak sytuacje, w których prawo autorskie nie może zostać zastosowane. Kiedy spotkać można takie sytuacje? Czy są wyjątki?

Zgodnie z prawem o prawie autorskich chronione są utwory, które wykazują cechy twórczego działania, wpływu ludzkiej myśli, wykorzystanie idei, przemyślanych rozwiązań i innowacyjnych materiałów.

Mają jednak miejsce przypadki, w których wykorzystanie ustawy o prawie autorskim nie jest możliwe i potrzebne. Chodzi głównie o dokumentacja urzędowa, pisma administracyjne, druki i formularze oraz akty i kodeksy prawne, które służą obywatelom w celach naukowych lub informacyjnych.

W podobny sposób traktować należy niewielkie wzmianki prasowe, które informują o ważnych wydarzeniach. Są krótkie, treściwe i nie oceniają zaistniałej sytuacji. Tylko rozpowszechniają nowinę, bez głębszej analizy i śledztwa.

red. Justyna Błahut
eprawny.biz