Wszystko o umowach o dzieło

Dodano: 11.09.2014

W Polsce dostępnych wiele rodzajów umów o współpracę. W dużym stopniu wybór pasującej zależy od zakresu realizowanych zadań, godzin pracy i specyfiki przedsiębiorstwa. Nieustannym zainteresowaniem cieszy się także umowa o dzieło, która przeważa wśród uprawiających wolne zawody. Czy jest odpowiednia? Jakie niebezpieczeństwa niesie?

Po pierwsze warto wyjaśnić, że zamysłem umowy o dzieło jest wykonanie powinności w zamian za zatwierdzone wynagrodzenie. Informacje dotyczące terminów oraz metod przesyłania należności ustalane są osobiście i wedle własnego zdania.

Najważniejszym problemem takowego rozwiązania jest brak przymusu przekazywania składek ubezpieczeniowych i zdrowotnych przez przedsiębiorcę. To duże ułatwienie i szansa na dodatkowe oszczędności. Najbardziej cierpi na tym pracownik, który poznał realia na rynku pracy i decyduje się na wszystko.

Urzędnicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych cyklicznie organizują akcje sprawdzające w małych firmach całego kraju. W przypadku wychwycenia nieprawidłowości – nieustanne zatrudnianie na podstawie umowy o pracę, odnawianie umowy o pracę co miesiąc – i potwierdzenie winy grożą pokaźne kary finansowe oraz prawne.

red. Justyna Błahut
eprawny.biz