Co się zmieniło w prawie budowlanym?

Dodano: 19.08.2015

W połowie bieżącego roku weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego. Od tej pory domy jednorodzinne można budować bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę. Skorzystanie z uproszczonej procedury nie w każdym przypadku jednak jest możliwe.

shutterstock_105894032_E2T

Szacuje się, że dzięki wprowadzonym zmianom około połowa nowo powstających domów będzie realizowana na podstawie zgłoszenia. Pozostali muszą ubiegać się o pozwolenie na budowę. Na podstawie zgłoszenia można realizować przede wszystkim projekty wolno stojących domów jednorodzinnych. Kluczowym terminem jest tutaj „obszar oddziaływania”. Możliwość budowy na podstawie zgłoszenia dotyczy jedynie tych obiektów, których obszar oddziaływania nie wykracza poza działkę.

Obszar oddziaływania domu

Z założenia z tej grupy zostały więc wykluczone domy w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, a także budynki sytuowane w odległości mniejszej niż 3 m od granicy działki. Na realizację tego rodzaju obiektów trzeba uzyskać pozwolenie, w pozostałych przypadkach, o ile obszar ich oddziaływania nie wykracza poza działkę, można budować na podstawie zgłoszenia. Istotne jest zatem pytanie – kto wyznacza obszar oddziaływania? Obowiązek ten należy do architekta. Dla projektu przygotowywanego na indywidualne zamówienie obszar oddziaływania wyznacza jego autor, w przypadku projektów gotowych obowiązek tan przejmuje architekt wykonujący adaptację. Określając obszar, architekt musi ustalić, czy planowany budynek swoimi gabarytami oraz usytuowaniem będzie wpływać na sąsiednie posesje. Przy tej okazji zwraca uwagę m.in. na kwestie związane z zacienieniem sąsiednich domów oraz z zachowaniem odległości wynikających z przepisów przeciwpożarowych.

Garaże, wiaty, domki letniskowe bez pozwolenia

Na podstawie zgłoszenia można budować także inne obiekty. Na liście znalazły się m.in. parterowe wolno stojące budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni do 35 m² (maksymalnie 1 na każde 500 m²), budynki gospodarcze – w tym garaże – o powierzchni zabudowy do 35 m² (ich łączna liczba nie może przekroczyć 2 na każde 500 m²), wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m² realizowane na działkach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe (pod warunkiem, że ich liczba nie przekroczy 2 na każde 1000 m²), przydomowe szamba o pojemności do 10 m³ i oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m³ na dobę, przydomowe baseny i oczka wodne do 50 m², a także ogrodzenia nie wyższe niż 2,2 m.

Pozwolenie na budowę nadal jest wymagane w przypadku całorocznych domków letniskowych (bez względu na ich powierzchnię) oraz domków letniskowych przeznaczonych do okresowego wypoczynku o powierzchni zabudowy powyżej 35 m², budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m², a także obiektów wielorodzinnych i usługowych.

Inwestor wybiera

Warto wiedzieć, że nowelizacja prawa wprowadziła również możliwość wyboru. Dawniej prace budowlane można było rozpocząć albo na podstawie zgłoszenia, albo po uzyskaniu pozwolenia. Obecnie w przypadku robót wymagających zgłoszenia inwestorowi pozostawiono możliwość wyboru: może dokonać zgłoszenia lub, jeśli z jakichś względów uzna, że jest to bardziej korzystne, może ubiegać się o pozwolenie. Możliwości wyboru nie ma jednak w sytuacji, gdy inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Podobał Ci się ten artykuł? Więcej znajdziesz na Tooba.pl


Więcej artykułów napisanych przy współpracy z Tooba.pl

Willa-One_JW-Construction.jpg   construction-370588_640.jpg   Dzielna-60_Ochnik-Development...jpg