Jakie są limity wpłat na IKZE? Gdzie szukać informacji?

Dodano: 20.09.2017

Coraz więcej Polaków decyduje się odkładać środki na emeryturę, zakładając IKZE. Osoby dokonujące wpłat, powinny pamiętać o nowych limitach obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku. Ile maksymalnie można wpłacić? Gdzie szukać informacji o ewentualnych zmianach limitów? Wyjaśniamy.

IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) pozwala gromadzić środki z myślą o przyszłej emeryturze w ramach III filaru. Takie rozwiązanie staje się coraz popularniejsze z uwagi na możliwość uzyskania ulgi podatkowej z tytułu dokonanych w ciągu roku wpłat. Aby jednak posiadacze IKZE nie nadużywali możliwości optymalizacji podatkowej, na wpłaty zostały nałożone limity.

Limit wpłat na IKZE, czyli co?

Roczny limit określa maksymalną kwotę, jaką można wpłacić na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, limit wpłat na IKZE nie może przekraczać równowartości 1,2-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Wysokość prognozowanego średniego dochodu obwieszcza Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przeciętna miesięczna pensja w 2017 roku wynosi 4 263 zł.

Jak wyliczyć limit wpłat na IKZE?

W 2012 i 2013 roku maksymalna kwota wpłat w ramach IKZE wynosiła 4 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne. Limit był zatem ustalany indywidualnie – w zależności od wysokości osiąganego wynagrodzenia brutto.

Od 2014 roku nastąpiły zmiany w ustalaniu limitu. Aby wyliczyć maksymalną kwotę do wpłaty, należy wysokość przeciętnej miesięcznej pensji pomnożyć przez wskaźnik 1,2. Oznacza to, że w 2017 roku posiadacze IKZE mogą wpłacić maksymalnie 5 115,60 zł – zgodnie z obwieszczeniem z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w roku 2017 (M.P. z dnia 30 listopada 2016 r.).

Gdzie szukać informacji o zmianach limitu?

Jako że maksymalne wpłaty na IKZE są uzależnione od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, należy na bieżąco monitorować informacje o ewentualnych wzrostach przeciętnej płacy. Najbardziej wiarygodnym źródłem jest strona internetowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostępna pod adresem https://www.mpips.gov.pl.

O IKZE warto pomyśleć już teraz

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to rozwiązanie, które przynosi znacznie więcej korzyści niż tylko możliwość odłożenia środków z myślą o emeryturze. Osoby, które posiadają IKZE, mogą skorzystać z ulg podatkowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadacze tego rodzaju rachunków mogą odliczyć nawet do 1636,99 zł.

Osoby, które znajdują się w pierwszym progu podatkowym (18%) mogą skorzystać z ulgi podatkowej, której maksymalna wysokość może wynieść nawet 920,81 zł. Natomiast podatnicy z drugiego progu (32%) odliczą aż do 1 636,99 zł. Wyżej wymienione kwoty są możliwe do uzyskania przy maksymalnych wpłatach, tj. do obowiązującego limitu w 2017 r.