Kary za przestępstwa skarbowe

Dodano: 28.09.2017

Przestępstwa skarbowe niekiedy potrafią stać się niczym prześladujący stalker. To typ przestępstw, które nie tylko można popełnić z premedytacją, ale i zupełnie nieświadomie. Warto więc zapoznać się z karami za przestępstwa skarbowe, a nade wszystko poznać interesujące nas przepisy, aby do takich przestępstw nie dopuścić.

 

Między wykroczeniem skarbowym a przestępstwem skarbowym

Istnieje różnica między wykroczeniem skarbowym a przestępstwem skarbowym, bo oczywiście wykroczenie uchodzi za czyn mniej szkodliwy, a więc mniej karalny, niż przestępstwo. Jako wykroczenie figuruje czyn, którego konsekwencję stanowi narażenie na to, że uszczupli się należność publicznoprawna, w przypadku nieprzekroczenia pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie gdy zostaje popełniony. Należy przy tym pamiętać, iż kodeks karny skarbowy określa też czyny, które uznaje się za wykroczenia bez względu na wysokość kwoty uszczuplenia budżetu państwa. Jako przestępstwo figuruje z  kolei czyn, którego konsekwencję stanowi narażenie na to, że uszczupli się należność publicznoprawna, w przypadku przekroczenia pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, w czasie gdy zostaje popełniony.

Uszczuplenie należności publicznoprawnej

Uszczuplenie należności publicznoprawnej, choć brzmi nieznajomo, to tak naprawdę okazuje się znanym zaniżeniem podatku do zapłaty. Zaniżenie podatku do zapłaty oznacza zdeklarowanie lub płacenie mniejszej należności niż faktycznie wynikająca należność. Zaniżenie podatku do zapłaty może wynikać z takich czynników jak: zawyżenie wydatków, zatajenia przychodów, zastosowanie niewłaściwej stawki podatku VAT, nieterminowe opłacanie podatków, nieodprowadzanie podatku VAT w przypadku gdy przekracza się limit przychodów pozwalający korzystać ze zwolnienia podmiotowego.

Podstawowe fakty o wykroczeniach oraz przestępstwach skarbowych.

Na kary związane z wykroczeniami i przestępstwami skarbowymi, naraża się tak naprawdę każdy podatnik. Ich minimalną i maksymalną wartość określa minimalne wynagrodzenie. Obecnie, w roku 2017, minimalne wynagrodzenie wynosi 2,000 złotych brutto, czyli 1,460 złotych netto. Przy obliczaniu kar zwraca się uwagę nie na należność netto, lecz na należność brutto.

Przegląd kar za wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe

Za wykroczenia oraz przestępstwa o charakterze skarbowym grozi kara przeważnie o charakterze pieniężnym. Kary za wykroczenia skarbowe nalicza się kwotowo. Wynoszą one od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wartości płacy minimalnej. Oznacza to, że w 2017 roku, gdy najniższe wynagrodzenie to 2,000 złotych, najniższą karą za wykroczenia skarbowe jest 200 zł, a najwyższa, jaką można otrzymać wynosi 40 000 zł. Kary za przestępstwa skarbowe nalicza się w stawkach dziennych. Stawka dzienna powinna jednak wynosić więcej niż jedna trzydziesta wynagrodzenia minimalnego i jednocześnie mniej niż czterechsetkrotność najniższej stawki dziennej. W przypadku kar za przestępstwa skarbowe, oprócz kar pieniężnych mogą zostać nałożone również kary ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Źródło: http://kancelariaea.pl.