Czy wdowa może ubiegać się o emeryturę po mężu?

Dodano: 26.09.2019

Śmierć współmałżonka bardzo wiele zmienia w życiu każdej osoby. Jest to trudny czas nie tylko ze względu na kwestie emocjonalne, ale także na te formalne – finansowe. Na barki wdowy spadają wtedy wszelkie zobowiązania finansowe, które do tej pory dzielone były na oboje współmałżonków. W tak niełatwej sytuacji wdowie przysługuje emerytura bądź renta po zmarłym mężu. W artykule tym zostanie wyjaśnione wszystko na temat dziedziczenia emerytury po zmarłym współmałżonku.

Co zrobić, aby otrzymywać emeryturę po zmarłym współmałżonku?

Emerytura po mężu to potoczna nazwa renty rodzinnej. Prawo przewiduje, że to świadczenie wypłacane jest w formie renty rodzinnej. Ta nazwa obowiązuje bez względu na to, czy zmarły współmałżonek otrzymywał rentę czy emeryturę. Współmałżonek może zatem przejąć po zmarłym: emeryturę, zasiłek przedemerytalny oraz świadczenia przedemerytalne.

Wdowa może wystąpić do ZUS o rentę rodzinną w określonych warunkach, nie przysługuje ona bowiem każdemu. Warunki ustalone przez prawodawcę to:

  • wiek żony – w chwili śmierci męża musi mieć ukończony 50 rok życia, lub niezdolność do pracy;
  • wychowuje jedno z dzieci czy wnuków, które nie ukończyło – 16 lat lub jeśli się uczy – 18 lat.
  • wdowa, która skończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy, maksymalnie w pięć lat po śmierci męża.

Wdowa, która nie spełnia wyżej wymienionych warunków ma prawo do okresowej renty rodzinnej. Okresowa renta rodzinna przysługuje na okres jednego roku bądź – jeśli wdowa uzyskuje kwalifikacje do pracy zarobkowej – wtedy emerytura po mężu przysługuje jej na okres maksymalnie dwóch lat.

Ile wynosi renta rodzinna?

Renta rodzinna jaką otrzyma wdowa po zmarłym mężu jest niewiele mniejsza od świadczenia jakie otrzymywał mąż. Jest to na ogół 85% świadczenia jakie przysługiwało zmarłemu. Jeśli zaś renta ta przysługuje więcej niż jednej osobie, to wtedy wynosi ona 90 lub 95% kwoty jaka przysługiwałaby mężowi.

Jak złożyć wniosek o emeryturę po zmarłym mężu?

Aby otrzymać rentę rodzinną trzeba złożyć wniosek do ZUS- u. Jest to wniosek na druku Rp – 2. Oprócz tego należy złożyć inne dokumenty, takie jak:

  • akt urodzenia i zgonu męża po którym ma być przyznana renta;
  • dokumenty z danymi osobowymi wdowy;
  • odpis skrócony aktu małżeństwa;
  • jeśli zmarły był emerytem, to nie trzeba kompletować dokumentów dotyczących jego zarobków oraz zatrudnienia. Zajmie się tym ZUS.

Emerytura po zmarłym mężu, a własna

Jeżeli wdowa pobiera już swoje świadczenie emerytalne, to nie  może jednocześnie pobierać emerytury po mężu, choć ta jej jak najbardziej przysługuje. Musi dokonać wyboru między swoim świadczeniem, a rentą rodzinną po mężu. Jeśli sama tego nie zrobi, ZUS podejmie decyzje za nią. Będzie to oczywiście to świadczenie, które jest wyższe.

Co więcej, jeśli była małżonka, miała przyznane alimenty po mężu, to w sytuacji jego śmierci, ma prawo ubiegać się o emeryturę po nim.

Renta rodzinna jest wypłacana w miesiąc po tym jak został złożony wniosek. Świadczenie takie można otrzymywać pocztą lub na rachunek bankowy.

Artykuł powstał na podstawie https://zycieseniora.com/ekspert-radzi/1530/