Intercyza przed zawarciem małżeństwa. Czy można starać się o alimenty i podział majątku?

Dodano: 30.09.2019

Coraz więcej par decyduje się na podpisanie intercyzy. Wbrew pozorom nie tylko dotyczy to par, w przypadku których jeden z partnerów jest zamożny. Niestety jak pokazują statystyki rośnie też liczba rozwodów, a zawarcie intercyzy sprawia, że w razie rozstania można uniknąć „wojny” o majątek. Dzisiaj przedstawimy Wam kilka faktów na temat intercyzy, a jednocześnie odpowiemy na pytane, czy można starać się o alimenty i podział majątku. Oczywiście w razie wątpliwości warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, czyli adwokata od rozwodów.

Intercyza – co warto wiedzieć?

Na samym początku warto uświadomić sobie, czym jest intercyza. Otóż jest to dokument prawny, który regulowany jest przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Stanowi swoistą umowę między małżonkami, choć może być również zawarty w trakcie trwania małżeństwa. Owa umowa dotyczy rozdzielności majątkowej, co jest zupełnie odmienne od wspólnoty majątkowej, która jest ustawowa dla ustroju małżeńskiego. Podpisanie tego dokumentu przez obie osoby jest wymagane, jeżeli pismo ma mieć moc urzędową. Warto jeszcze wiedzieć, że istnieje kilka rodzajów intercyzy. Otóż może ona być umową wyłączającą wspólnotę majątkową. Może być to klasyczna  rozdzielność majątkową, bądź też rozdzielność z wyrównaniem dorobków.  Innym rodzajem jest

umowa rozszerzająca wspólność majątkową, bądź też ją ograniczająca. Na samym końcu można wyróżniać jeszcze umowę przywracającą wspólność. Oczywiście trzeba pamiętać, że prawo nie działa wstecz.

Intercyza – ile kosztuje?

Oczywiście umowa majątkowa wymaga zapłacenia opłaty, przy czym cena nie jest wysoka i jest regulowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jej koszt nie może być wyższy niż 400 złotych. Ale należy zdawać sobie sprawę z dodatkowych kosztów, gdyż koniecznie jest jeszcze umieszczenie opłat za wypisy, a także doliczenie podatku VAT. Cena intercyzy jest wyższa, jeżeli podpisuje się ją dopiero po ślubie, ponadto trzeba udowodnić realne powody, dlaczego jest to konieczne. Taka umowa, aby nabrała mocy prawnej musi być sporządzona u notariusza. Przy tym narzeczeni muszą posiadać zdolność do czynności prawnych, a także żadna ze stron nie może być  ubezwłasnowolniona.  Po sporządzeniu dokumentu wymagany jest podpis dwóch stron. Odbywa się to także u notariusza. Należy też pamiętać o posiadaniu przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Alimenty po rozwodzie – czy można je uzyskać?

Nawet po podpisaniu intercyzy małżonkowie są wzajemnie za siebie odpowiedzialni. Owa odpowiedzialność może być także konieczna po rozwodzie. Otóż jeżeli jedno z nich utraci pracę i nie ma środków do życia, to nawet w przypadku rozdzielności majątkowej taki małżonek może starać się o alimenty. Tutaj zastosowanie ma art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Warto pamiętać, że przy ustalaniu alimentów kwota będzie stanowić sumę, która zaspokoi niezbędne wydatki. Ale takie alimenty może dostać tylko osoba, która nie zostanie uznana winną za rozpad małżeństwa. Jeżeli chodzi o sam podział majątku to zależy on od rodzaju samej umowy. Często małżonek winny rozpadowi małżeństwa wypłaca swoiste zadośćuczynienie, czy tez odszkodowanie. Ale wszystko zależy od umowy, jaka została podpisana.

Dziedziczenie w przypadku intercyzy

W razie śmierci jednego z małżonków oczywiste jest, że dziedziczy druga strona oraz dzieci. Ale jak wygląda sytuacja, gdyż podpisana jest intercyza. Otóż musicie tutaj wiedzieć, że tak naprawdę nic się nie zmienia. Zatem w pierwszej kolejności dziedziczą dzieci i małżonek, a przy tym część małżonka nie może być niższa niż 1/4 całości spadku. Dotyczy to zarówno majątku wypracowanego przed ślubem, jak i w trakcie trwania małżeństwa.  Jeżeli w związku nie było dzieci to rodzice zmarłego otrzymują  spadek w wysokości przynajmniej 1/4 całości majątku. Jeżeli rodzice już nie żyją to tą część otrzymuje rodzeństwo.

Intercyza nie jest tylko wymysłem. Każdy adwokat od rozwodów  potwierdzi te słowa. Jeżeli dochodzi do zakończenia małżeństwa w wielu przypadkach rozpoczyna się „wojna” o majątek. A w przypadku posiadania intercyzy można tym waśniom zapobiec, wszak najwięcej problemów dotyczy pieniędzy.