Kiedy należy łagodzić spory między pracownikami?

Dodano: 11.09.2014

W dowolnym przedsiębiorstwie lub poważnej korporacji podstawą efektywnego działania jest współpraca. Umożliwia osiąganie celów i budowanie więzi. Sporadycznie jednak nie da się uzyskać porozumienia i wybucha konflikt. W jaki sposób radzić sobie w przypadku sporów i kłótni wśród zatrudnionych?

Problemy pojawiają się najczęściej, gdy podwładni spędzają w swoim towarzystwie dużo czasu, wykonują zadania grupowo i konfrontują własne poglądy w kwestiach firmowych. Wtedy często dochodzi do nieprzyjemnej wymiany zdań i obraźliwych uwag.

Dużo rzadziej dochodzi do konfliktów między osobami na innych stanowiskach (np. dyrektor-prezes, pracownik-menadżer) lub niesnasek między kilkoma zespołami pracującymi dla jednej firmy (np. miedzy działami).

Żeby załagodzić sprawę należy organizować spotkania integracyjne, wspólne wyjazdy oraz narady. Świetnym rozwiązaniem jest pozyskiwanie ludzi zgodnych już w czasie rekrutacji, o podobnych charakterach, kulturalnych i rzetelnych. Przełożony musi interweniować nawet w niewielkich potyczkach słownych, pilnować porządku i upominać.

red. Justyna Błahut
eprawny.biz